Quality & Logistics     Residents

  Automotive Solutions

O nás - QLR 

Bez ohľadu na vašu pozíciu v rámci dodávateľského reťazca výroby automobilov, sa Vaše aktivity musia vyznačovať najvyššími štandardmi kvality, bezpečnosti a efektívnosti. Ponúkame množstvo rôznych služieb, od preventívnych až po nápravné opatrenia, ktoré sú prispôsobené potrebám výrobcov a dodávateľov v automobilovom priemysle. 

            Zamestnanie rezidentného inžiniera môže prinášať viaceré výhody pre firmu v závislosti             od konkrétnych potrieb a oblastí, v ktorých pôsobí. Tu sú niektoré z možných výhod: 


Zlepšenie Kvality a Efektívnosti:

Prostredníctvom prítomnosti rezidentného inžiniera môže firma sledovať a zlepšovať kvalitu výrobkov alebo služieb, zvyšovať efektívnosť výrobných procesov a identifikovať oblasti na inovácie        a zlepšenia.

Lepšia Komunikácia:

Rezidentný inžinier môže uľahčiť komunikáciu medzi rôznymi oddeleniami alebo tímami v rámci firmy. Priamy kontakt môže zvýšiť efektívnosť a porozumenie medzi rôznymi zainteresovanými stranami.

Dohľad a Kontrola nad Projektmi:

Rezidentný inžinier môže poskytnúť firme priamu prítomnosť a dohľad nad konkrétnymi projektmi alebo procesmi. To umožňuje rýchlejšie riešenie problémov, komunikáciu so zainteresovanými stranami a zabezpečenie, že projekt prebieha v súlade so špecifikáciami.

Adaptácia na Miestne Podmienky:

Ak firma pôsobí v inej krajine alebo oblasti, rezidentný inžinier môže byť cenným zdrojom na prispôsobenie sa miestnym podmienkam a normám. Zabezpečuje, že práca je v súlade s miestnymi predpismi a špecifikáciami.

Rýchle Riešenie Problémov:

V prípade problémov alebo otázok rezidentný inžinier môže okamžite reagovať a riešiť situácie, čím minimalizuje možné oneskorenia alebo straty. Táto okamžitá dostupnosť môže byť kľúčová pre efektívny priebeh projektu.

Náš tím QLR

Milan Hanko

Resident BMW

"Kvalita nie je drahá, ale je nezaplatiteľná“

Zsolt Varga

Inžinier kvality

”Buďme meradlom kvality. Sú miesta, kde sa dokonalosť očakáva “

Barbora Netopylová

Kontolór kvality

Náš pohľad - vaša istota, naša kontrola - váš úspech.

Eva Stanke 

Kontrolór kvality

”Robím všetko správne, aj keď sa nik nepozerá.“