Quality & Logistics        Residents

Automotive Solutions

Naša ponuka služieb pre Vás

Resident Engineering

Inžinieri kvality a logistiky pre OEM a TIER1. Služba rezidentného inžinierstva je veľmi užitočná a pokrýva mnoho aspektov života závodu. Je vaším kontaktom pre oblasti kvality a logistiky, od riadenia nových produktov po plánovanie materiálu, od oficiálnych stretnutí až po procesné návštevy a to sme vymenovali len tie najbežnejšie úlohy, ktoré vykonávajú rezidenti, aby sa predišlo plytvaniu časom a peniazmi.

Vstupná-/ výstupná kontrola

Potrebuje vaša spoločnosť naliehavé sortovanie alebo kontrolu dielov? Sme tu, sme k dispozícii a pripravení začať už čoskoro! Potrebujete 100% kontrolu alebo malú vzorku? Je potrebné kontrolovať len diely na výrobnej linke, alebo aj diely na sklade? Chceli by ste konkrétny počet položiek, konkrétne dodacie číslo alebo časovo vymedzenú kontrolu? Alebo ... čokoľvek potrebujete, QLR vám môže pomôcť!

Kvality inžiniering

... najlepšia technická podpora, testovanie. Podporujeme vás v celom výrobnom procese, od údržby systému, pri auditoch, cez APQP a PPAP až po správu reklamácií. Praktické a na výsledok orientované riešenia problémov Automotive.


Práca rezidentného inžiniera v automobilovom priemysle môže zahrňovať rôzne úlohy a zodpovednosti v závislosti od konkrétnej pozície a potrieb firmy. Hlavná náplň práce rezidentného inžiniera v tomto odvetví môže zahŕňať nasledujúce aspekty: 


  1. Dohľad nad Projektmi: Rezidentný inžinier môže byť zodpovedný za dohľad nad konkrétnymi projekty v oblasti automobilového inžinierstva. To môže zahŕňať riadenie projektov od ich začiatku až po dokončenie, dohľad nad harmonogramom a zabezpečenie, aby boli splnené stanovené ciele.

  2. Technická Podpora: Poskytovanie technickej podpory v rámci firmy, kde rezidentný inžinier môže byť kontaktnou osobou pre otázky týkajúce sa technických aspektov projektov. Taktiež môže komunikovať s inými oddeleniami a tími na riešenie technických problémov.

  3. Optimalizácia Výrobných Procesov: Zabezpečenie efektívneho priebehu výrobných procesov, vrátane identifikácie možných úprav alebo inovácií, ktoré by mohli zlepšiť efektívnosť a kvalitu výroby.

  4. Kvalitná Kontrola: Monitorovanie a zabezpečenie, aby výrobky alebo komponenty spĺňali stanovené kvalitatívne normy. To môže zahŕňať implementáciu procesov kontroly kvality a zlepšovanie týchto procesov v priebehu času.

  5. Komunikácia s Tímami: Rezidentný inžinier môže pracovať s rôznymi tímami, vrátane vývojových tímov, výrobných tímov a tímov zameraných na kontrolu kvality. Jeho schopnosť efektívnej komunikácie je kľúčová pre úspech projektov.

  6. Riešenie Problémov: Aktívne riešenie technických problémov, ktoré sa môžu objaviť počas vývoja, výroby alebo testovania. Rýchle a efektívne riešenie problémov môže minimalizovať vplyv na projekt.

  7. Sledovanie Trendov a Inovácií: Rezidentný inžinier by mal byť oboznámený s najnovšími trendmi a inováciami v automobilovom priemysle. To mu umožní zavádzať nové technológie a postupy do práce firm

Hlavným cieľom rezidentného inžiniera v automobilovom priemysle je zabezpečiť, aby technické a inžinierske aspekty projektov boli dobre spravované, a prispievať k dosahovaniu vysokých štandardov kvality a efektívnosti. 

Potrebujete viac informácií?